Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een type verzekering dat bedoeld is om je inkomen te beschermen als je niet kunt werken vanwege ziekte of letsel. Als je arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekering je een uitkering om te helpen bij het dekken van kosten zoals huur, hypotheek, rekeningen en andere levensonderhoudskosten. Het biedt financiële zekerheid en gemoedsrust voor zelfstandigen en anderen die geen gebruik kunnen maken van een werknemersverzekering

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden verschillende dekkingsmogelijkheden, afhankelijk van je behoeften en budget. Enkele belangrijke aspecten zijn:

 

Uitkeringsduur: Dit bepaalt hoelang de verzekering uitkeringen zal blijven betalen als je arbeidsongeschikt raakt. Dit kan variëren van een paar jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Uitkeringshoogte: Dit is het bedrag dat je ontvangt als uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Het kan een vast bedrag zijn of een percentage van je inkomen.

Wachttijd: Dit is de periode tussen het moment waarop je arbeidsongeschikt raakt en het moment waarop de uitkeringen beginnen. Een kortere wachttijd betekent dat je eerder uitkeringen ontvangt, maar kan leiden tot hogere premies.

Dekkingsopties: Sommige polissen bieden extra dekkingsopties, zoals dekking voor specifieke ziekten, arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongevallen, of aanvullende dekking voor revalidatiekosten.

Indexering: Dit houdt in dat de uitkeringen jaarlijks worden aangepast aan de inflatie, zodat de koopkracht behouden blijft.

 

Er zijn veel factoren die meewegen in de keuze van een passende verzekering. Daarom is het heel belangrijk dit goed te onderzoeken. Daarnaast is er veel aanbod van verschillende verzekeraars, dus ook het vergelijken daarvan is nuttig. Ik help je graag hierbij!

 

Ben je geïnteresseerd in een offerte? Neem gerust contact met me op.

Download
vergelijkingskaart.pdf
Adobe Acrobat document 129.0 KB